legazpi

albay, philippines

2007

Documentation of post-typhoon Legazpi.